O společnosti

Společnost GIP energy, a. s., byla založena s cílem uplatnit se v perspektivním oboru obnovitelných energií, v oblastech moderních energetických technologií, doplňujících či nahrazujících stávající zdroje energie. Za perspektivní oblasti pokládáme projektové zakomponování alternativních systémů vytápění do projektů bytových a rodinných domů, zaměření se na nízkoenergetické projekty a rozvoj využití fotovoltaických panelů na střechách a fasádách objektů. Dále pak to jsou projekty většího rozsahu zaměřené na technický development a výstavbu fotovoltaických elektráren, výrobu palivových pelet a další energetické zdroje. Společnost GIP energy je vedle budování nových projektů také výrobcem a provozovatelem.

Jsme součástí developerské skupiny GIP group sídlící v hlavním městě České republiky Praze.

Tato skupina je zároveň vlastníkem ukrajinské společnosti Karpat Pellets, která sídlí v Zakarpatské oblasti. Je zaměřena na výrobu palivových dřevních pelet. V regionech západní Ukrajiny připravujeme expanzi v podobě dalších peletizačních linek.

Vedle výroby pelet se soustředíme na využívání sluneční energie. Postupné snižování cen dostupné technologie je motivací pro mnoho investorů, pro které připravujeme projekty na instalace slunečních fotovoltaických panelů na volné ploše nebo na střechách budov.

Jsme přesvědčeni, že změny v přístupu k výrobě a následné spotřebě energie jsou nezbytné a postupně přecházejí v realitu každodenního života. Tomuto trendu chceme být nápomocni. Naše plány v důsledku mimo jiné znamenají postupný přechod k výstavbě domů s velmi nízkými náklady na vytápění a výrobu teplé vody, a tedy rozšíření vytápění peletami, využití tepelných čerpadel, střešních termických kolektorů, které chceme naopak realizovat prostřednictvím mateřské skupiny GIP group.