Co jsou brikety?

Lisované dřevěné brikety jsou vysoce komprimované výlisky převážně válcovitého tvaru. Jsou vyráběny v různých průměrech, obvykle 50 - 120 mm, s délkou 6– 35 cm. Brikety jsou vyráběny z dřevního odpadu, obvykle z pilin a hoblin tvrdého i měkkého dřeva, odpadního materiálu při prvotním zpracování dřeva na pilách. Kromě těchto dřevních pelet se v poslední době začínají rozšiřovat i brikety s obsahem jiných surovin než dřeva, především kůry a odpadů zemědělských plodin. Dřevní brikety mohou dosahovat různé barvy v závislosti na použitém druhu dřeva (resp. pilin), na kvalitě suroviny (vlhkost, příměs kůry apod.) a na dodržení technologického procesu. Brikety mají stabilní nízkou vlhkost (obvykle kolem 10 %), velmi nízký je obsah popela (do 2 %) a nežádoucích chemických látek. Vyrábějí se procesem sušení vstupních pilin a následným lisováním na mechanickém, nebo hydraulickém lisu. Následná distribuce se provádí v baleních nejčastěji o hmotnosti 10 kg, kompletovaných na paletách do hmotnosti 1 tuny. Vyrobené brikety se využívají v široké výkonové škále domovních kotlů a krbů. Vzhledem k povaze paliva jde o zcela čistý a obnovitelný zdroj energie. Jejich kvalita se posuzuje převážně na základě laboratorního rozboru.Trh s dřevními briketami dnes patří k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím. Koneční zákazníci odebírající brikety jsou převážně ze sféry domácností. Společnost GIP je nejen obchodníkem, ale i výrobcem palivových briket, které produkuje vlastní dceřiná společnost Karpat Pellets, sídlící na Zakarpatské Ukrajině.