Fotovoltaické elektrárny

Velké FV elektrárny

Velkoplošné FV elektrárny o výkonech od cca 0,5 do několika MWp jsou instalovány většinou na volných zemědělských plochách, nevyužívaných prostorách tzv. brownfieldů, případně na střechách velkých výrobních areálů. Instalace se provádějí buď na pevných nosných konstrukcích nebo na tzv. polohovače, které zvyšují celkový objem výroby energie elektrárnou. Tyto polohovače jsou také různých konstrukčních typů a velikostí.

Střední FV elektrárny

Elektrárny středního rozsahu se pohybují výkonově v rozmezí cca 10-50kWp. Jsou instalovány převážně na soukromých pozemcích, nevyužívaných střechách zemědělských budov, komerčních objektů nebo menších výrobních areálů. Instalace se provádějí stejně jako u velkých elektráren buď na pevných konstrukcích nebo polohovačích.

Malé FV elektrárny

Výkon těchto instalací se pohybuje do 10kWp. Standardní velikost domácí elektrárny je od 2,5-6kW. Jejich instalace je uskutečňována především na střechy rodinných nebo bytových domů. Dále se také realizuje na ostatních domácích stavbách jako jsou garáže, kůlny, případně přístavky. I zde je možnost využití polohovacích zařízení ale tyto instalace se realizují spíše výjimečně.