Legislativní postup

K realizaci fotovoltaické elektrárny je třeba zajistit a získat :
- Žádost o připojení u provozovatele distribuční soustavy
- Dokumentace pro žádost na stavení úřad
- Vyjádření místního stavebného úřadu, případně provést ohlášení stavby
- Projektová dokumentace - elektro
- Schválení projektové dokumentace od provozovatele distribuční sítě (PDS)
- Smlouva o smlouve budoucí s provozovatelem DS
- Realizace výstavby fotovoltaické elektrárny
- Revizní zpráva k připojení případně prohlášení ke zkušebnímu provozu
- Získání licence od Energetického regulačního úřadu (ERU)
- Zkušební provoz
- Smlouva s provozovatelem distribuční soustavy
- Připojení fotovoltaické elektrárny k DS
- V případě připojení v režimu "zeleného bonusu" - smlouva s odběratelem elektřiny

Další případné dokumenty a žádosti
- Žádost o úvěr - podklady pro zhodnocené bonity klienta a vyjádření banky
- U instalací nad 30kWp nutnost doložení garanta pro ERU

Co pro Vás můžeme zajistit :
Soupis všech potřebných dokumentů s Vámi podrobně probereme při přípravě projektu.

Jsme schopni zajistit přípravu a vyřízení většiny uvedených dokumentů již po osobním jednání a průběžně Vás informovat o termínech a stavu žádostí.