Způsoby využití elektřiny

Fotovoltaická elektrárna má několik způsobů zapojení systému.

1. Instalace - ostrovního systému
Tato možnost je vhodná při nemožnosti zapojení systému do veřejné sítě. Bohužel tato varianta neposkytuje možnost čerpání financí za vyrobenou elektřinu, jedná se o systém, který zpracovává veškerou vyrobenou energii a buď jí hned spotřebuje a nebo ukládá do baterií.

2. Instalace - přímé napojení do distribuční sítě a prodej veškeré vyrobené elektřiny
Připojení systému do distribuční soustavy je realizováno jako nový přípojný bod tzn. systém má vlastní odečet a jištění které je nutné zrealizovat.

Výkupní cena pro rok 2010 je určena pro instalace
do 30kWp - 12,25 Kč/kWh
nad 30kWp - 12,15 Kč/kWh

3. Instalace - napojení v systému - "Zeleného bonusu"
Napojení systému je provedené přes jistič do stávajícího domovního elektrorozvodu. Výhodou je, že není nutné připravit nové přípojné místo. Další výhodou je možnost tzv. samospotřeby. Jedná se o situaci, kdy vyráběnou elektřinu spotřebováváte, nenakupujete ji od prodejce elektřiny a současně na vyrobenou elektřinu dostáváte zaplaceno. Dalším plusem je poplatek od distributora za decentralizaci výroby. Při možnosti prodeje a samospotřeby je tato varianta v konečném propočtu výhodnější.

Výkupní cena pro rok 2010 je určena pro instalace
do 30kWp - 11,28 Kč/kWh
nad 30kWp - 11,18 Kč/kWh

Varianty připojení 2 a 3 spadají pod zákon č.180/2005 Sb.,O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Podle §4 je stanovena povinnost provozovatelů regionálních distribučních soustav vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Cena je podle §6 každoročně stanovena Energetickým regulačním úřadem na kalendářní rok dopředu. Výkupní cena je platná po dobu teoretické životnosti.

Životnost fotovoltaických elektráren je ve vyhlášce určena na 20let. (životnost panelu je brána jako teoretický výpočet, kdy dojde ke snížení původního výkonu FV panelu o 20%) Vyhodnocení a zúčtování výkupu elektřiny je prováděno měsíčně. Investice je chráněna garancí výkupní ceny a jejím "očištěním" o index cen průmyslových výrobců minimálně o 2% maximálně o 4% ročně.

Ve výpočtech je také uvažován pokles výroby elektřiny způsobený snížením výkonu fotovoltaických panelů a to ročně o 0,8%.


(jednoduché grafické zobrazení způsobů zapojení FV systému k distribuční síti)