Zákony, vyhlášky, formuláře

Obnovitelné zdroje všeobecně

Státní energetická koncepce české republikyusnesení 211/2004
O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE)zákon 180/2005změny

458/2000
Podrobnosti o udělování licencí v energetických odvětvích363/2007426/2005

364/2007475/2005

ERU - Energetický regulační úřad

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 23. listopadu 20095/2009
Nejčastější otázkyodkaz
Informace pro žadatele o licenciodkaz

Provozovatelé Distribučních společností

ČEZodkaz ČEZ
E-ONodkaz E-ONžádost
PREodkaz PRE