Investice do

fotovoltaických elektráren

Termín fotovoltaika se dnes používá jako název pro výrobu elektrické energie z energie sluneční prostřednictvímm fotovoltaického efektu. Jedná se o ekologickou výrobu elektřiny, kterou můžete spotřebovat i zpeněžit. Díky podpoře výkupních cen ze strany státu se tento obor stal i zajímavou finanční investicí. Výkupní cena je garantována po dobu 20 let a návratnost investice se pohybuje 9 - 12 let. Naše společnost je schopna pro vás v případě instalace vaší elektrárny zajistit u obou variant kompletní servis - konzultaci, přípravu, instalaci, zprovoznění a celý proces žádostí, povolení, smluv a vyřízení licence. V případě potřeby i zajištění financování projektu. Další možností je dlouhodobý pronájem pozemku nebo střechy. Zde vám můžeme nabídnout zajímavý nájem po dobu 20 – 25 let, případně i spoluúčast v projektu.