Umístění FV systému

Množství slunečního záření

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro realizaci fotovoltaického systému je množství dostupného slunečního záření dopadajícího v určené lokalitě. Základní potenciál lokality je vyjádřen množstvím energie slunečního záření dopadajícím na horizontální rovinu. Pro výrobu elektřiny je podstatné množství dopadajícího záření na plochu panelů. Toto je ovlivněno sklonem panelů, orientací oproti světovým stranám, výkonností fotovoltaických panelů a následně celé soustavy


Mapa ČR s hrubým rozložením vzužití energie dopadajícího slunečního záření a výroby na instalovaný Wp v Wh za rok


Využití energie dopadajícího slunečního záření podle instalovaného sklonu a orientace

Velikost instalační plochy

Velikost FV systému je ovlivněna převážně plochou na kterou je možné elektrárnu instalovat. Rozměry klasických FV panelů jsou zhruba 1,55-1,8x1m. Instalační plocha panelu je tedy zhruba 1,8m2. Při plánování je tedy třeba počítat nejenom s využitelnou plochou, ale i s poměrem stran.

Problémy při instalaci a snižování výkonu soustavy

a) zastínění
Velkým problémem, který je nutné zcela vyloučit, může být částečné zastínění elektrárny. Vlivy zastínění - výstupy a lomení střechy, komíny, vikýře, stromy, sloupy apod. Zastíněná část indukuje teplo a spotřebovává elektřinu vyrobenou zbytkem instalace.
Upozornění :
Pokud nelze tento element na určené ploše zcela odstranit, nebo eliminovat využitím jenom části, doporučujeme raději NEinstalovat.

b) prašné prostředí a mlhy
Vliv na výkonnost soustavy může mít i vysoká prašnost prostředí a časté mlhy. Při zanesení krycího skla panelu může docházet k podobnému jevu jako je zastínění. Nutno dodat, že díky sklonu panelů dochází při dešti, větru či sněžení k samočištění.