Pronájem střech

- Máte výrobní nebo skladovou halu? Nebo máte rozsáhlé zemědělské stavení ?
- Jste tedy vlastníkem nevyužité střechy směrované na jih?
- Nemáte finanční prostředky na vlastní investici, případně investovat nechcete?
- Máte zájem vydělávat na pronájmu této střechy?

Pokud jste vždy odpověděli "ANO" jste zde správně.

Jaké jsou podmínky pro realizaci takovéhoto záměru:

Volná instalační plocha na šikmé nebo ploché střeše cca 200m2
Dobře směrovaná střecha
Dostatečná únosnost střešní konstrukce a dobrá kvalita střešního pláště.
Nájemní smlouva na dobu cca 20-25let.

Možnosti čerpání nájmu :

Odběr vyrobené elektřiny ze systému za dohodnutou (výhodnou) cenu.
Platba nájmu - čtvrtletní splátky, případně dohodou
Kombinace těchto variant

V roce 2010 jsou všechny nové projekty POZASTAVENY.