Technologie FV systému

Fotovoltaické panely

Prvním a nejdůležitějším komponentem systému je samozřejmě fotovoltaický panel. Tyto panely podle technologie výroby a užitných vlastností a účinnosti dělíme do třech základních skupin

a) monokrystalické
- vysoká účinnos 14-17% (v laboratorních podmínkách až 24%)
- jsou vyráběny technologií jediného krystalu o určených vlstnostech
- nevýhodou je vyšší hmotnost

b) polykrystalické nebo také multikrystalické
- účinnost zhruba shodná s monokrystalickými cca 11-17%
- jsou vyráběny odléváním ingotu do formy

c) amorfní články
- nejnižší uvedená účinnost zhruba 6-9%
- výrobci poukazují na schopnosti využití rozptýleného záření
- jedná se o polovodičový materiál nalisovaný či jinak nanesený na nosný materiál.
Tímto materiálem může být plast, sklo, různé fólie a pod
- hlavní výhodou většiny článků tohoto typu je nižší instalační hmotnost na plochu.
ovšem s ohledem na účinnost panelů je nutná několikanásobná plocha
pro stejně výkonnou soustavu než z Mono připadně Paolykrastlické technologie

Střídače - měniče

Jedná se o zařázení, které mění stejnosměrný proud vyrobený panelem na proud střídavý o takových parametrech ( 230V, 50Hz), které umožní připojení soustavy a vyvedení vyrobené energie do veřejné distribuční sítě.

Při základní projekci soustavy dochází ke kompromisu mezi počtem panelů na využitelnou plochu a počtem panelů které je schopen na základě vstupních parametrů obsloužit střídač tak, aby byla na přeměnu maximálně využita vyrobená energie. Na základě propočtených parametrů může tedy dojít ke snžení počtu FV panelů, nebo využití panelů s jiným výkonem.

Konstrukce

Základní rozdělení konstrukcí

a) na střechu
- na šikmou střechu - podle typu střešní krytiny a nosnosti střešní konstrukce

- na rovnou střechu - podle typu střešní krytiny a nosnosti střešní konstrukce

b) na volnou plochu
- sledovače (trackery)
- 2D (schopnost změny polohy pouze v jedné ose)
- 3D (naklápění a otáčení současně)
- pevná konstrukce - typ dle druhu a svažitosti terénu

Ostatní

Do ostatních položek lze započítat nutnou kabeláž a to jak pro rozvody DC tak AC. Instalační materiál a příslušenství ( spojovací a upevňovací materiály konstrukce, upevňovací materiál rozvodů kabeláže, krycí lišty, zemnění konstrukce, elektroměr a pod.)